Oran Düşüşüne Bağlı Kazanma İstatistiği

*Son oranı 3.00 ve daha aşağısı olan değişimler baz alınmıştır.
*Bu sayfadaki veriler keydobot.com tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.Sonuçların tutarlığı veri sayısının çokluğuna bağlıdır.